Finantare din Fonduri Publice -Program Sportiv Asociatie Sportiva Scolara, din fonduri publice locale

 • 0

Finantare din Fonduri Publice -Program Sportiv Asociatie Sportiva Scolara, din fonduri publice locale

Tags : 

Finantarea programelor sportive pentru entitatile enumerate la art. 18^1, alin. (2) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi efectuata din fonduri publice locale in baza urmatoarelor prevederi legislative:

 • prevederile art. 18^1, alin (2) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarilor ulterioare;
 • prevederile HG 884/2001 privind Regulamentul de punere in aplicare a Legii 69/2000;
 • prevederile HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva;
 • prevederile OM 664/2018 privind finantarea proiectelor si programelor sportive din fonduri publice coroborat cu prevederile OM 95/2019 al MTS;
 • prevederile Legii 2015/2001 a administratiei publice locale.

Cererea de finantare pentru finantarea programelor sportive ale Asociatiilor Sportive Scolare trebuie sa fie efectuata in numele Unitatii de Invatamant si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • Cerere Finantare, conform OM 664/2018 Anexa 1;
 • Anexa 2 Declaratie conform OM 664/2018;
 • Anexa 3 Buget;
 • Anexa 4 Declaratie de Impartialitate conform OM 664/2018;
 • Anexa 5 CV Conducator de Proiect;
 • Anexa 6 Raport de Activitate conform OM 664/2018;
 • Calendar Sportiv;
 • Dovada aport 10% din venituri proprii (daca este cazul).

        Acte conform cu originalul:

 • Documente care stau la baza functionarii(Acte de infiintare -HJ, OM, Decizie a Inspectoratului Scolar, altele) si Certificat de Indentificare Fiscala al Unitatii de Invatamant;
 • Certificat de Identitate Sportiva al ASS emis de Directia pentru Sport si Tineret;
 • Certificat de Identificare Fiscala al ASS;
 • Statut ASS;
 • Act Constitutiv/Contract de Societate Civila al ASS;
 • Dovada sediu social al ASS;
 • Certificat Atestare Fiscală de la Administratia Finantelor Publice pentru ASS;
 • Certificat Fiscal de la Directia Generala de Taxe si Impozite Locale pentru ASS;
 • Bilant Contabil An Fiscal precedent al ASS.

Important: Asociatiile Sportive Scolare fara personalitate juridica se infiinteaza pe langa unitatile de invatamant (private sau de stat), au cod fiscal si cont bancar, iar raspunderea este ,,personala” a presedintelui si nu patrimoniala ca in cazul asociatiilor cu personalitate juridica. Rolul acestei structuri sportive este cel de a crea cadrul organizatoric pentru practicare in mod continuu si sustinut a activitatilor sportive, de catre elevii unitatii de invatamant si de reprezentare in competitiile sportive scolare. Activitatea este explicata in  METODOLOGIA ORGANIZARII SI DESFASURARII ACTIVITATILOR SPORTIVE IN CADRUL ASS.

In afara de formatul Cererii de Finantare propus in acord cu prevederile OM 664/2018, trebuie sa tineti cont de faptul ca autoritatea finantatoare trebuie sa aiba un Regulament de Finantare Programe Sportive_prin Directie din Aparat Specialitate sau o Metodologie de Finantare Programe Sportive prin Institutie finantatoare.


Leave a Reply