GA EASE 2020. In Romania sportul este un domeniu marginalizat!

  • 0

GA EASE 2020. In Romania sportul este un domeniu marginalizat!

Tags : 

Joi 28 mai 2020 a avut loc Adunarea Generală EASE (European Association of Sport Employers) la care APNSR (Asociatia Politici Noi ale Sportului din Romania) este membru si reprezinta drepturile angajatorilor din sport.

Au fost discutate şi analizate proiectele de pe agenda de lucru ȋn relația cu partenerii membri şi ȋn relația cu EC.

Un punct important pe agenda şedinței a fost  cel legat de situația angajatorilor din sport,  ȋn actualul context de criză pandemică COVID 19.

Au fost dezbătute măsurile pe care guvernele statelor membre UE le-au adoptat pentru angajatorii din sport, măsurile luate  pentru protejarea locurilor de muncă, cele de ajutor pentru garantarea veniturile minime pentru angajați, sumele alocate pentru plata facturilor de utilități şi chirie, scenariile strategice pentru reluarea activității pe fiecare ramură de sport.

A fost subliniat faptul că o serie de organizatii si entitati europene au fost semnatarii unei platforme program cu un set de propuneri, care sa fie implementate in statele membre UE.

Am arătat că deşi pe lista semnatarilor acestui document este şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Romȃn, structurile sportive din țara noastră sunt nemulțumite de modul cum este gestionată această situație pandemică de către Guvernul Romȃniei, respectiv de Ministerul Tineretului şi Sportului. Structurile sportive de drept privat nu primesc nici un fel de ajutor din partea Guvernului Romȃniei, mai mult decȃt atȃt, deşi sunt asimilate ca IMM uri ȋn legislația UE, ȋn programul IMM Invest gȃndit aceste structuri sportive nu sunt listate ca posibili beneficiari.

Am insistat, să fie menționat faptul că ȋn Romȃnia sunt ȋncălcate drepturile fundamentale ale cetățeanului european, că sportul este un domeniu marginalizat şi există o mare inechitate ȋntre structurile de drept public şi structurile de drept privat, ȋncălcȃndu-se deasemnea principiile internaționale care guvernează sportul, respectiv principiul autonomiei ȋn sport şi cel al egalității de şansă.

Am solicitat ȋn mod expres, transmiterea către Parlamentul European a unei scrisori prin care EASE să solicite ca măsurile de ajutor luate de către fiecare stat membru UE să fie monitorizate, să se specifice şi să fie alocate fonduri cu destinație speciala pentru doemniul sport, pentru fiecre stat membru.

A fost reiterat faptul că, sportul reprezinta un sector economic important în UE, cu o pondere în economiile naționale, fiind comparabil cu agricultura, silvicultura, pescuitul si procesarea pestelui. Punctele forte  ale industriei sportului ca instrument de combatere a crizei economice cauzate de pandemia COVID-19, cu implicatii sociale dar si de natura economica, nu ar trebui subestimate.replica rolex explorer 1

Rezultatele cercetărilor au indicat că PIB-ul UE în domeniul sportului a fost in 2019 de 279,7 miliarde de euro. Acest fond reprezintă  2,12% din PIB-ul total din UE. Trebuie inteles ca fiecare al 47-lea euro este generat de sectorul sport.

Sportul intensifică dezvoltarea forței de muncă, ceea ce înseamnă că generează mai multe locuri de muncă decât ponderea sa în PIB. Ocuparea forței de muncă în UE a fost de 5,67 milioane de persoane in 2019. Aceasta insemnă 2,72% din totalul locurilor de muncă din UE. Fiecare al 37-lea angajat lucrează în sectorul sportului. Industria sportului ajuta la dezvoltarea mai multor servicii si domenii industriale, folosește bunuri si genereaza venituri importante în alte sectoare.

Prin urmare, guvernele ar trebui să acorde un interes special în protejarea locurilor de muncă în sport ca industrie cu un impact economic puternic în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și ponderea sa din PIB. Beneficiile sociale asociate ale sportului vor contribui la reconstrucția societăților europene în timpul și după criză.

De asemenea, inițiativa europeana SHARE2 reprezinta un program important de susținere si sprijin al sportului pentru dezvoltarea regională. Impactul acestui program are implicatii asupra mai multor domenii cheie precum inovarea și cercetarea, coeziunea și incluziunea socială, regenerarea si protecția mediului, în special ca un mijloc eficient de atingere a obiectivelor politicii de coeziune a UE și a fondurilor structurale și de investiții europene. Deasemenea prin aceasta initiativa a fost subliniat rolul de dezvoltare si contribuția pe care sportul și activitatea fizică o pot aduce pentru atingerea obiectivelor UE.

Ce masuri propun specialistii din domeniul sportului, in aceasta perioada?

  • Luarea de masuri legislative astfel incat sportul sa fie domeniu eligibil pentru accesarea de fonduri necesare pentru protecția locurilor de muncă, a angajaților și lucrătorilor independenți împotriva riscului de concediere și pierdere a venitului;
  • Acordarea de derogari in ceea ce priveste regulile privind ajutoarele de stat, așa cum se întâmplă deja în alte sectoare, în scopul de a permite accesarea de fonduri, acordarea de scutiri de taxe pentru entitățile și organizațiile sportive;king replica watches
  •  Stimularea programelor de inovare (modernizare industrială) pentru întreprinderile sportive pentru a face față provocărilor sociale actuale;
  • Acordarea de împrumuturi pentru a asigura capital de lucru si lichiditatea cluburilor sportive și a altor asociații prin intermediul instrumentelor financiare existente ale UE (de exemplu, Banca Europeană de Investiții) sau a instrumentelor nou create ca răspuns la această criză;
  • Redirecționarea anumitor fluxuri de finanțare naționale și ale UE, în special a fondurilor structurale și de investiții europene, către acțiuni care promovează bunăstarea cetățenilor, inclusiv prin sport și activitate fizică;
  • Crearea de mecanisme de finantare din fonduri publice și private, pentru a ajuta cluburile și asociațiile sportive și angajații acestora, inclusiv antrenori și freelanceri externalizați – angajați independenți, sa traverseze aceasta perioada si pentru a fi mentinute locurile de munca;
  • Crearea de noi oportunități de finanțare ca modalități inovatoare de promovare a sportului și a activităților fizice, în aceasta perioada în care oamenilor le sunt limitate drepturile privind libertatea de miscare si sunt nevoiti de a sta izolati in casa;
  • Ajutarea școlilor și a profesorilor de educație fizică să continue formarea elevilor prin mijloace digitale eficiente și sigure (și care stimulează inovarea), adică prin finanțare, orientări, cazuri de bune practici, concesii de prețuri pe internet;
  • Ultima dar cred ca cea mai importanta masura este cea de stimulare a unui stil de viață activ sănătos, atât pentru cei care lucrează acasă, cât și la birou, prin introducerea de soluții inovatoare pentru stimularea activității fizice.replica watches

Constantin Caliman

 


Leave a Reply