Finantare in sport. Pot fi finantate proiectele si programele sportive?

  • 0

Finantare in sport. Pot fi finantate proiectele si programele sportive?

Tags : 

In ce masura, o institutie publica subordonata unei autoritati deliberative (Consiliul Local/Consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti) poate finanta proiecte si programe sportive care contin ,,sezoane competitionale’’ la jocuri sportive, care se desfasoara pe durata a mai mult de un an fiscal? Daca da, in baza caror prevederi legislative putem efectua aceasta finantare?

In conformitate cu legislatia in vigoare, administratiile publice locale respectiv consiliile locale si judetene/consiliul general al municipiului Bucuresti, pot acorda finantari pentru proiecte si programe sportive pentru entitatile stabilite prin prevederile art. 18^1 alin. (2) si pentru infrastuctura sportiva in baza alin. (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000, avand in vedere principiul autonomiei locale, autoritatile deliberative, pot aproba ,,Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive’’ printr-un regulament/metodologie de finantare.

La intocmirea acestui regulament/metodologie de finantare, trebuie sa tineti cont de:

  1. Prevederile Legii 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Prevederile H.G. 884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii 69/2000;
  3. Prevederile H.G. 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva;
  4. Prevederiele O.M. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive.

Important de retinut: In conformitate cu prevederile art. 54 din HG 884/2001 ,,programele sportive de utilitate publica sunt stabilite prin ordin de ministru’’. Aceste programe sportive sunt stabilite prin OM 664/2018 al MTS privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive. In conformitate cu prevederile art. 3, punctul 1. din HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, termenul de activitate sportiva (parte integranta a unui program sportiv) are urmatoarea explicatie: ,,complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive’’.

Deasemenea la punctul 16. avem definitia programului sportiv ca fiind ,,plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfăşurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvenţială sau un sezon competiţional. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiuni de selecţie, acţiuni de promovare, acţiuni de pregătire sportivă, competiţiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acţiuni sportive’’.

Legislatia in domeniul sportului in Romania nu este una perfecta. Din aceasta cauza, demersurile de optimizare si corelare cu legislatia europeana, va presupune si in viitor modificari. Din aceasta cauza, in functie de sistemul de organizare la nivel de administratie publica locala, va recomandam doua tipuri de regulament/metodologie de finantare, in functie de organizarea la nivel local.

  1. In cazul in care exista o institutie publica subordonata, care prin ROAF are competente si atributii in ceea ce priveste finantarea programelor sportive, este recomandat ca prin hotarare a autoritatii deliberative sa fie aprobat un Regulament de Finantare cu caracter general (pentru domeniile cultura, educatie, stiinta, mediu, cercetare si sport) si la nivel de institutie publica, prin decizia directorului, sa fie aprobata o Metodologie de Finantare care poate fi ulterior adaptata usor modificarilor legislative. Avantajul acestui tip de organizare este ca in ceea ce priveste finantarea multianuala a programelor sportive va functiona cel mai bine, beneficiind de posibilitatea incheierii de contracte de finantare inca din luna ianuarie din cota de 1/12 a institutiei publice subordonate autoritatii deliberative, in conformitate cu legea finantelor publice. Va sugeram aici o varianta de Metodologie de Finantare Programe Sportive prin Institutie finantatoare.
  2. In cazul in care nu exista o astfel de institutie si contractele de finantare vor fi incheiate cu Primaria/Consiliul Judetean, urmand ca o directie din aparatul de specialitate sa se ocupe de decontarea, raportarea si controlul pe toata perioada finantarii va sugeram urmatoarea varianta de Regulament de Finantare Programe Sportive_prin Directie din Aparat Specialitate.

 


Leave a Reply