Procedura de Solicitare Finantare Program Sportiv – Structura Sportiva de Drept Public, din fonduri publice

 • 0

Procedura de Solicitare Finantare Program Sportiv – Structura Sportiva de Drept Public, din fonduri publice

Tags : 

Finantarea programelor sportive pentru entitatile enumerate la art. 18^1, alin. (2) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi efectuata din fonduri publice locale in baza urmatoarelor prevederi legislative:

 • prevederile art. 18^1, alin (2) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarilor ulterioare;
 • prevederile HG 884/2001 privind Regulamentul de punere in aplicare a Legii 69/2000;
 • prevederile HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva;
 • prevederile OM 664/2018 privind finantarea proiectelor si programelor sportive din fonduri publice coroborat cu prevederile OM 95/2019 al MTS;
 • prevederile Legii 2015/2001 a administratiei publice locale.

Cererea de finantare pentru o structura sportiva de drept public trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • Cerere Finantare, conform OM 664/2018 Anexa 1;
 • Anexa 2 Declaratie conform OM 664/2018;
 • Anexa 3 Buget;
 • Anexa 4 Declaratie de Impartialitate conform OM 664/2018;
 • Anexa 5 CV Conducator de Proiect;
 • Anexa 6 Raport de Activitate conform OM 664/2018;
 • Calendar Sportiv;
 • Dovada aport 10% din venituri proprii (daca este cazul).

        Acte conform cu originalul:

 • Ordin de Ministru de infiintare&Certificat de Identitate Sportiva;
 • Autorizatie de Functionare;
 • ROAF;
 • Dovada sediu social;
 • Cod Fiscal;
 • Certificat Atestare Fiscală de la Administratia Finantelor Publice;
 • Certificat Fiscal de la Directia Generala de Taxe si Impozite Locale;

In afara de formatul Cererii de Finantare propus in acord cu prevederile OM 664/2018, trebuie sa tineti cont de faptul ca autoritatea finantatoare trebuie sa aiba un Regulament de Finantare Programe Sportive_prin Directie din Aparat Specialitate sau o Metodologie de Finantare Programe Sportive prin Institutie finantatoare.


Leave a Reply