Finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive. Diferenta dintre Finantare si Finantare nerambursabila

  • 0

Finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive. Diferenta dintre Finantare si Finantare nerambursabila

Tags : 

In conformitate cu prevederile OM 664/2018, art. 1, alin. (1) sunt stabilite cele 5 programe sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice: ,,programul „Promovarea sportului de performanţă” (P1), programul „Sportul pentru toţi” (P2), programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive” (P3), programul „Redescoperă oina” (P4) şi programul „România în mişcare” (P5). La alin. (2) avem stability ca ,,Scopul şi obiectivele programelor menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.’’

 

In functie de tipul de organizare la nivelul fiecarei administratii publice locale, avem la dispozitie 2 variante de a finanta:

  1. In cazul in care Consiliul Judetean /Consiliul Local nu are o institutie publica subordonata care sa efectueze in baza prevederile ROAF finantarea programelor sportive si aceasta se poate efectua prin directiile din aparatul de specialitate ale consiliului local/judetean, avem nevoie de un Regulament de Finantare –Varianta Regulament de Finantare Programe Sportive_prin Directie din Aparat Specialitate;
  2. In cazul in care Consiliul Judetean /Consiliul Local are o institutie publica subordonata care sa efectueze finantarea programelor sportive, aveti nevoie de un Regulament de Finantare –Varianta Metodologie de Finantare Programe Sportive prin Institutie finantatoare, iar institutia subordonata are nevoie de o Metodologie de Finantare a Programelor Sportive stabilita prin Decizie a directorului institutiei conform legislatiei in vigoare;

 

Important de retinut, este diferenta dintre finantare si finantare nerambursabila.

Acesti termini sunt stabiliti prin prevederile de la Anexa 2 Principiile si Criteriile, pct. ul 2. ,,Termenii şi expresiile enumerate mai jos vor fi folosite la întocmirea metodologiei/regulamentului de finanţare şi au următoarea semnificaţie: …lit. j) ,,finanţare – alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea proiectelor/programelor sportive iniţiate de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive, aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile deliberative, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive (ordin) şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică’’ si litera k) ,,finanţare nerambursabilă – alocare financiară din fonduri publice pentru materializarea proiectelor/programelor structurilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile ordinului şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică’’.

Sugeram administratiilor publice locale sa fie evitata finantarea proiectelor/programelor sportive prin finantare nerambursabila (Legea 350/2005 coroborat cu OM 664/2018).

Daca la finantarea nerambursabila este obligatorie coparticiparea din partea beneficiarului finantarii intr-un procent de 10%, la finantarea in baza Legii 69/2000 coroborat cu Legea 215/2001 si actele normative care stau la baza finantarii, nu mai este necesara cota participativa. Deasemenea, prin finantare nerambursabila se pot finanta doar structurile sportive de drept privat, pe cand prin cealalta metoda denumita ,,finantare’’ termen explicat in OM 664/2018, se pot finanta toate entitatile stabilite prin prevederile art. 18^1, alin (2) din Legea 69/2000.

Modificarile survenite in ultimii doi ani in ceea ce priveste legislatia in sport, rezolva acum cateva aspecte foarte importante privind organizarea, dar mai ales finantarea din fonduri publice.

Respectand prevederile legislatiie europene, in spiritul principiilor transparenta si egalitate de sanse, entitatile care pot beneficia de fonduri publice alocate de catre autoritatile locale, sunt stabilite in art. 18^1 alin. (1), (2) si (3) pentru activitate sportiva si infrastructura sportiva. Noutatea consta in introducerea in aceasta lista pe langa structurile sportive de drept privat si de drept public, unitatile de invatamant (pentru Asociatiile Sportive Scolare), institutiile de invatamant superior (pentru Asociatiile Sportive Universitare), Federatia Sportului Scolar, Federatia Sportului Universitar, Federatiile Nationale pe Ramura de Sport, COSR.

Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, in conformitate cu prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000.

Sunt stabilite foarte clar cheltuielile eligibile din fonduri publice, valoarea Contractului de Activitate Sportiva, a Contractului Individual de Munca, conditiile si categoriile de participanti la activitatea sportiva care au dreptul de a le incheia cu o structura sportiva (art. 14, art. 14^1, art. 14^2 si art. 14^3 din Legea 69/2000 si HG 1447/2007).

In cazul in care, asa cum prevede art. 67^1 alin. 3 din Legea 69/2000, nu avem stabilite prin hotarare a autoritatii deliberative normele/metodologia/regulamentul de finantare a programelor sportive, raman de baza prevederile legislatiei primare, respectiv: HG 884/2001 si HG 1447/2007 coroborat cu prevederile celorlalte acte normative care fac referire la finantarea in sport.

Diferenta dintre termenii de finantare si finantare nerambursabila, legislatia in baza careia se acorda cele doua tipuri de finantari si beneficiarii, cheltuielile eligibile, principiile si criteriile acordarii finantarilor impreuna cu anexele contractului de finantare sunt stabilite prin OM 664/2018 care inlocuieste OM 130/2006;

Finantarea multianuala a programelor sportive initiate de structurile sportive de drept public si de drept privat, pentru un sezon sau mai multe sezoane competitionale, unul dintre cele mai importante mecanisme pentru dezvoltarea jocurilor sportive.

Foarte important de retinut este faptul ca, in concordanta cu principiile autonomiei locale, OM 664/2018 este un act normativ obligatoriu pentru autoritatile locale dar care prevede derogare de la prevederile Legii 350/2005 privind finantarea proiectelor sportive pentru structurile sportive de drept privat.

Actul normativ a fost gandit sa rezolve urmatoarele  tipuri de finantari in sport:

  1. finantarea din fonduri nerambursabile (in baza Legii 350/2005 care se adreseaza doar asociatiilor si fundatiilor coroborat cu prevederile Legii 69/2000) a proiectelor si programelor sportive initiate de catre structurile de drept privat si a asociatiilor judetene pe ramura de sport, de catre Directiile pentru Sport si Tineret/Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti in baza art. 20 alin (1) lit. b. si in conditiile stabilite prin acest OM, din fonduri publice puse la dispozitie de catre Ministerul Tineretului si Sportului;
  2. finanţarea programelor sportive, iniţiate de către organizaţiile sportive aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, (inclusiv structurile sportive de drept public, unitatile si institutiile de invatamant, infrastructura sportiva).
  3. finantarea din fonduri nerambursabile (in baza Legii 350/2005 care se adreseaza doar asociatiilor si fundatiilor coroborat cu prevederile Legii 69/2000) a proiectelor si programelor sportive initiate de catre structurile de drept privat, pentru evenimente sportive secventiale, din fonduri publice puse la dispozitie de autoritatile centrale sau locale.

Cele mai importante diferente dintre cele doua acte normative, le prezentam in tabelul mai jos:

 

OM 130/2006 OM 664/2018 Observatii
ORDIN nr. 130 din 28 martie 2006, privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti Ordinul Nr. 664/2018 din 6 septembrie 2018, privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive Diferenta dintre cele doua acte normative si a continutului este stabilita inca de la inceput, prin schimbarea denumirii, care nu are nevoie de multe explicatii. OM 130/2006 se refera doar la finantari nerambursabile pentru proiectele cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, pe cand OM 664/2018 se refera la finantarea din fonduri publice (locale sau centrale) a tuturor proiectelor si programelor sportive.
ART.1

(1) Programele sportive

de utilitate publică în cadrul

cărora se pot finanţa proiecte

din fonduri publice sunt:

programul „Promovarea sportului de performanță”, programul „Sportul pentru toţi” şi programul „Întreținerea, funcţționarea

si dezvoltarea bazei materiale

sportive”.

(2) Scopul şi obiectivele

Programelor menționate la alin.

(1) sunt prevăzute în anexa nr.1

 

 

ART. 1

(1) Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt:

programul „Promovarea sportului de performanţă” (P1),

 programul „Sportul pentru toţi” (P2), programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive” (P3), programul „Redescoperă oina” (P4)

şi programul „România în mişcare” (P5).

(2) Scopul şi obiectivele programelor menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

Numarul de programe sportive este modificat din 3 (trei) in 5 (cinci), ca urmare a modificarilor de acte normative in perioada 2006-2018 si aparitia a doua noi programe sportive nationale de utilitate publica.
ART.2

Finanțarea proiectelor cluburilor sportive de drept

privat şi ale asociațiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive prevăzute la art. 1, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu dispoziţțiile prezentului

ordin şi cu celelalte dispoziții legale în materie.

 

 

ART. 2

(1) Finanţarea proiectelor sportive iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se efectuează prin finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile prezentului ordin şi cu celelalte dispoziţii legale în materie.

(2) Finanţarea programelor sportive, iniţiate de către organizaţiile sportive aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităţilor deliberative în conformitate cu dispoziţiile art. 67^1 alin. (3) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pornind de la explicatia termenilor de finantare si finantare nerambursabila explicati in OM 664/2018 in Anexa 2, lit. j respectiv lit. k, finantarea nerambursabila se recomanda a fi utilizata de catre Directiile Judetene pentru Sport si Tineret/Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti pentru proiectele sportive initiate de catre structurile sportive de drept privat si asociatiile judetene/ale municipiului Bucuresti pe ramura de sport, conform art. 20, alin 2. Din Legea 69/2000 si Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Legea 350/2005 prin prevederile ART. 3 (1) exclude posibilitatea de a accesa finantari nerambursabile de catre structurile sportive de drept public, unitatile de Invatamant si institutiile de Invatamant superior.

,,Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea

contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial –

asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte

religioase recunoscute conform legii….’’

 

De aceea, autoritatea guvernanta in sport, a stabilit ca ,,Finanţarea programelor sportive, iniţiate de către organizaţiile sportive aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităţilor deliberative în conformitate cu dispoziţiile art. 67^1 alin. (3) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.’’

 

 

ART. 3

Criteriile şi condiţiile de acces

la fondurile publice pentru finanțarea proiectelor cluburilor

sportive de drept privat şi

ale asociaţțiilor pe ramură de

sport județene şi ale municipiului

Bucureşti, denumite în continuare

structuri sportive, sunt prevăzute

in anexa nr. 2.

 

ART. 3. Principiile şi criteriile întocmirii metodologiei/regulamentului de finanţare, precum şi condiţiile de

acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive sunt prevăzute în anexa nr.

In Anexa 2 din OM 664/2018 sunt explicate pe larg principiile si criteriile care stau la baza finantarii, criteriile si conditiile de acces, termenii si expresiile actualizate cu ultimile modificari legislative (proiect sportiv, finantare, finantare nerambursabila, program sportiv, activitate sportiva, contract de activitate sportiva, etc.)
ART.4

Cererea de finanțare cadru şi

contractul de finanțare cadru

a proiectelor structurilor sportive

sunt prevăzute în anexele nr.3 şi

4.

 

ART. 4

Cererea de finanţare-cadru pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive este prevăzută în anexa

nr. 3.

ART. 5

Contractul-cadru de finanţare pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive este prevăzută în

anexa nr. 4.

Cererea de finantare si Contractul de Finantare din OM 664/2018 sunt de reper pentru autoritatile locale. Acestea trebuie adaptate formatului conform principiului autonomiei locale. Deasemenea HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva trebuie inteleasa prin prisma aceluiasi principiu pentru ca in aceasta hotarare de guvern este prevazut la ART. 1 ca

,, Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive’’ iar la  ART. 2 alin.  (1) ,, Prezentele norme se aplică de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile sportive şi alte entităţi sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat  pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive ale acestora.’’

 

Contractul de Finantare se va incheia, in intelesul nostru, în baza:

–           dispoziţiilor art. 18^1 alin. (2), (3), art. 67^1 alin. (3) şi ale art. 69, alin.(1), (2), (3) din  Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi finanţarea activităţilor sportive;

–           a prevederilor art. 36 alin (1) și alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e) și art. 45 alin. (1) și alin.(2) lit.d) și lit.f) si a dispozitiilor art. 81, alin. 2, lit. q din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;

–           a prevederilor Ordinului Ministru pentru Sport si Tineret nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive;

–          a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare adaptate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare de către Consiliul Local/Judetean în calitate de autoritate deliberativă prin Regulamentul de Finantare aprobat prin H.C.L.  nr. ________/__________;

ART.5

Criteriile specific de evaluare a

proiectelor structurilor sportive

în vederea atribuirii contractului

de finanțare se aprobă, prin decizie internă, de autoritatea

finanţatoare.

ART. 6

Anexele nr.1‐4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

 

ART. 6

Criteriile specifice de evaluare a proiectelor şi programelor sportive în vederea atribuirii contractului de finanţare se stabilesc de către autoritatea finanţatoare.

ART. 7

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Diferenta este ca in OM 664/2018 sunt stabilite foarte amanuntit:

I.Scopul si obiectivele generale;

II.Scopul si Obiectivele specifice pentru cele 5 programe sportive (fata de 3 in OM 130/2006) definite a fi ,,de utilitate publica’’: P1, P2, P3, P4, P5.

 

 

Cheltuieli eligibile

 

Nota: In OM 130/2006 nu sunt stabilite cheltuielile eligibile dar sunt mentionate ,,cheltuieli eligibile *) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanța din

fonduri publice pentru proiecte

sunt cele prevăzute în Normele

privind reglementarea unor

probleme financiare în activitatea

sportivă, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 484/2003.’’

 

HG 1447 a aparut in anul 2007 si a inlocuit HG 484/2003. Prin  regulamentul de fianntare al ANS cheltuielile de natura salariala au fost catalogate intotdeauna ca o cheltuiala neeligibila.

 

Deasemenea trebuie mentionat faptul ca pentru Programul P3 ,, „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive” nu au fost alocate niciodata fonduri!

 

Cheltuieli eligibile

 

1. cheltuieli de transport;

2. cheltuieli de cazare;

3. cheltuieli de masă;

4. cheltuieli privind alimentaţia de efort;

5. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane;

6. cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv şi a altor bunuri;

7. cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv;

8. cheltuieli medicale şi pentru controlul doping;

9. cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale participanţilor la activitatea

sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte drepturi;

10. alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare şi transfer, prestări servicii de impresariat şi

reprezentare sportivă, altele).

 

Pentru organizarea, participarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive, beneficiarii pot efectua,

după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate şi alocate prin contractul de finanţare, cheltuieli

şi pentru:

a) cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul de activitate

sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori

fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni, kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte

persoane participante la procesul de pregătire şi participare la competiţii) care au dobândit statutul de PIF

(persoană fizică independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare;

b) închiriere de locuinţe pentru cazare sportivi şi personal tehnic participant la acţiunile de pregătire şi participare la competiţii, la preţul pieţei libere. Pentru participarea la acţiuni de pregătire (cantonamente, turnee, alte acţiuni) sau acţiuni sportive din calendarul oficial pe ramură de sport se vor deconta doar

cazări în locaţii cotate cu maximum 3 stele);

c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor, precum şi a membrilor staffului tehnic din localitatea/ţara de domiciliu la locaţia stabilită pentru pregătire şi retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părţi;

d) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri

necesare organizării acţiunilor;

e) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea;

f) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;

g) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte

materiale consumabile, aranjamente florale;

h) cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere şi promovare a acţiunilor sportive în mediul

online;

i) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în

condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare şi transfer;

j) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;

k) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli

pentru asigurarea medicală a persoanelor;

l) activităţi culturale;

m) plata lectorilor şi a translatorilor;

n) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;

o) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei;

p) alte cheltuieli în limitele financiare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind

aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni

sportive, beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:

a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;

b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;

c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate

din domeniu;

d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;

e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;

f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru

aplicaţii software în domeniul sportului;

g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.

 

1.Conform art. 3 alin. (5) din Legea 350/2005 ,, … nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea

infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta

reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.’’

Conform art. 18^1, alin (3) din Legea 69/200, ,,Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea infrastructurii şi activităţii sportive, potrivit alin. (1) şi (2), din bugetul aprobat.’’

2.Conform prevederilor Legii 350, Sectiunea 2 a, la art. 15, 16, 17, 18 si 19 sunt enumerate obligatiile ca autoritatea finantatoare sa publice in Monitorul Oficial al programului anual de finantare nerambursabila, a contractelor atribuite respectiv un raport anual al activitatii de finanare a proiectelor din fonduri nerambursabile.

Prin finantare a proiectelor/programelor sportive din fonduri publice locale, autoritatea deliberativa va stabili normele metodologige printr-un regulament de finantare si prin hotarare va aproba finantarea programelor sportive in conformitate cu prevederile art. 18^1 alin (2) si (3) precum si ale art. 67^1 alin (3) din Legea 69/2000.

3.Conform prevederilor art. 67^1 alin. (1) ,,Participanţii la activitatea sportivă pot fi: a)sportivi; b)antrenori; c)medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători; d)arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar, e)alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, conform regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale.’’

Acelasi articol la alin. (1^1) stabileste ca, ,,Participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin. (1) lit. a)-c) pot încheia cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condiţiile legii.’’

Desi in OM 664/2018 sunt enumerate in lista de cheltuieli eligibile doar ,,cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul de activitate sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori, fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni, kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul de pregătire şi participare la competiţii) care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare’’ in acord cu prevederile Legii 69/2000 art. 67^3 alin (1) atat Contractul de Activitate Sportiva cat si Contractul Individual de Munca sunt cheltuieli eligibile.

Deasemenea, prin OUG 25/2018 care modifica Legea 275/2015 privind Codul Fiscal, s-a stabilit ca nu mai este nevoie ca un CAS sa fie incheiat cu o Persoana Fizica Independenta iar contributiile la bugetul de stat sunt achitate integral de catre structura sportiva.

Important de retinut: Desi se recomanda ca si cheltuieli eligibile la capitolele cazare, masa si transport, CAS,  baremurile financiare stabilite prin HG 1447/2007 (care este un act normativ adresat exclusiv administratiilor publice centrale) in baza art. 67^3 din Legea 69/2000, autoritatile deliberative au posibilitatea sa stabileasca ce valori financiare doresc pentru aceste capitole de cheltuieli.

 

 

Deasemenea, regulamentul/metodologia de finantare, trebuie sa respecte legislatia nationala si TFU (Tratatul de Functionare al Uniunii Europene) privind ajutorul de stat, cu cele 3 conditii de baza:

  1. Transparenta;
  2. Egalitate de Sanse;
  3. Sa nu fie o entitate care sa desfasoare activitati economice;

*Important de retinut, este faptul ca indiferent de forma de organizare, structura sportiva trebuie sa nu obtina mai mult de 20% din bugetul anual din vanzari de bilete/abonamente si/sau materiale promotionale.


Leave a Reply